" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แผนกรังสีวิทยา

ให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยโดยรังสีแพทย์ และนักรังสีเทคนิค โดยมีการบริการดังนี้

  • บริการการถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป
  • แมมโมแกรมดิจิทัล (Digital Mammogram) และ อัลตราซาวด์เต้านม เพื่อดูความผิดปกติของเต้านมและหาตำแหน่งของก้อนเนื้องอก
  • การอัลตราซาวด์ช่องท้อง ต่อมไทรอยด์ และก้อนต่างๆ
  • การอัลตราซาวด์ดูความผิดปกติของเส้นเลือด
  • การตรวจความผิดปกติของโพรงมดลูก (Hysterogram)
  • การตรวจความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ (IVP)
  • การตรวจดูความผิดปกติของทางเดินอาหาร (GI Study)
  • การเอกซเรย์ฟัน และกระดูกใบหน้า (Panoramic x ray)
  • การเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์
  • รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ สำหรับตรวจสุขภาพนอกสถานที่

เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ติดต่อ : ชั้น 2 แผนกรังสีวิทยา
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายล่วงหน้า : โทร. 0-2901-8400 ถึง 8 กด 2401, 2402

ตารางออกตรวจรังสีแพทย์

แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.นพดล วิฑิตสุวรรณกุล
รังสีวิทยาทั่วไป
17.30-20.00 08.00-20.00*
พญ.พียดา ปาร์ค
รังสีวิทยาทั่วไป
17.30-20.00
พญ.สุทัตตา บูรพารัตน์
รังสีวิทยาวินิจฉัย
08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00