" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

กายภาพบำบัด

        ให้การรักษา ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดอย่างมีมาตรฐานโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ แก่ผู้ป่วยในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจ โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติหรือใกล้เคียงกับปกติให้มากที่สุด

วิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ลดอาการปวด/อักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆ
 • เพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ลดความตึงตัว เกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
 • เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว ในผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อต่อกระดูกยึดติด
 • เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • ชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีปัญหาจากเส้นประสาท
 • ฝึกการเคลื่อนไหวและการทรงตัวในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท
 • ระบายสารน้ำ/เสมหะจากปอดและท่อทางเดินหายใจ

ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ

 • ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ เช่น โรคปวดหลัง/ปวดคอจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ข้อต่อยึดติดจากภาวะกระดูกหัก ข้อไหล่ติด กล้ามเนื้ออักเสบ ออฟฟิศซินโดรม ข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น
 • ระบบประสาท เช่น อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน อัมพาตที่ใบหน้า เป็นต้น
 • ระบบทางเดินหายใจ เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
 • รักษาอาการท่อน้ำนมอุดตันในมารดาหลังคลอด

การรักษาและเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ใช้ในการรักษา

 • การรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์
 • การรักษาด้วยเครื่องช๊อตเวฟ
 • การรักษาด้วยเครื่องดึงคอและหลัง
 • การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
 • การรักษาด้วยแผ่นประคบร้อน/เย็น
 • การดัดดึงข้อต่อ
 • การเคาะปอดและดูดเสมหะ
 • การฝึกเดินโดยการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินต่างๆ
 • การฝึกออกกำลังและฝึกการทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยอัมพาต
 • การนวดและการยืดกล้ามเนื้อ

เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ติดต่อ : ชั้น 7 แผนกกายภาพบำบัด
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายล่วงหน้า : โทร. 0-2901-8400-8 ต่อ 7100

แพ็กเกจและโปรโมชั่นแผนกกายภาพบำบัด