" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แผนกจักษุ

        ให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตาตั้งแต่อาการทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

เพื่อการวินิจฉัย

 1. วัดสายตา ด้วยเครื่อง Auto refractometer
 2. ตรวจตาด้วย Slit lamp microscope
 3. เครื่องวัดความดันลูกตาแบบเป่าลม (Non-Contact Tonometry) ไม่สัมผัสกระจกตาลดการติดเชื้อและระคายเคืองตา
 4. ตรวจถ่ายจอประสาทตา (Fundus camera) ด้วยเครื่อง (Optical Coherence Tomography, OCT)
 5. ถ่ายภาพวิเคราะห์โรคจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Optical Coherence Tomography, OCT)
 6. ตรวจวัดค่าความยาวของลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และคำนวณค่าเลนส์แก้วตาเทียมสำหรับผู้ป่วยที่จะทำการผ่าตัดต้อกระจก ด้วยเครื่อง A-Scan

เพื่อการรักษา

 1. รักษาโรคของจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ (Photocoagulation) (เบาหวานขึ้นตา จอประสาทตาลอก จอประสาทตาเสื่อม)
 2. ผ่าตัดต้อกระจกด้วยเลนส์แบบพับไม่ได้ และเลนส์แบบพับได้โดยการสลายเลนส์ตา (Phacoemulsification surgery)
 3. การผ่าตัดรักษาต้อเนื้อ (Pterygium)
 4. รักษาภาวะม่านตาอักเสบ หรือโรคของเส้นประสาทตา และเปลือกตา

เครื่องมือ

 • Refractometer
 • Tonometer
 • Third Tab
 • Third Tab
Auto refractometer
Auto refractometer

The unique* Rotary Prism Technology, exclusive of Topcon, allows for unparalleled precision and reliability. This system measures a wider area of the retina while permitting measurements through pupils as small as 2mm in diameter.

Read More
Refractometer
Tonometer

The unique* Rotary Prism Technology, exclusive of Topcon, allows for unparalleled precision and reliability. This system measures a wider area of the retina while permitting measurements through pupils as small as 2mm in diameter.

Read More
Refractometer
Refractometer

The unique* Rotary Prism Technology, exclusive of Topcon, allows for unparalleled precision and reliability. This system measures a wider area of the retina while permitting measurements through pupils as small as 2mm in diameter.

Read More
Refractometer
Refractometer

The unique* Rotary Prism Technology, exclusive of Topcon, allows for unparalleled precision and reliability. This system measures a wider area of the retina while permitting measurements through pupils as small as 2mm in diameter.

Read More

เปิดบริการทุกวัน เวลาตามตารางออกตรวจจักษุแพทย์
ติดต่อ : ชั้น 1 แผนกจักษุแพทย์
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายล่วงหน้า : โทร. 0-2901-8400-8 ต่อ 1711, 1712

แพ็กเกจและโปรโมชั่นแผนกจักษุแพทย์


ตารางออกตรวจจักษุแพทย์

แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.นวชน สิริกาญจนพล
จักษุวิทยา
10.30-12.00
นพ.วศิน สุเมธพิมลชัย
จักษุวิทยา
17.30-20.00 11.00-13.00
รศ.นพ.เพชร พิศาลก่อสกุล
จักษุวิทยา
16.00-18.30
พญ.นัทธมน สุวรรณนิพนธ์
จักษุวิทยา
12.30-16.00 08.00-16.00 08.00-12.00 08.00-12.00
พญ.รณิดา ธรรมพิทักษ์
จักษุวิทยา
08.00-20.00 13.00-20.00
พญ.ศศิกาญจน์ สุขแก้ว
จักษุวิทยา
13.00-15.00