" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แผนกจิตเวช

      ให้บริการปรึกษาและรักษาปัญหาด้านสุขภาพจิตร่วมพูดคุย รับฟัง พร้อมวางแผนการรักษาปัญหาทางสุขภาพจิต โดยทีมจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งปัญหาทางสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่ผู้ป่วยควรให้ความสำคัญและแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษายังอาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้นจนทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้


ให้คำปรึกษาเรื่อง เลิก สุรา เลิกบุหรี่ และ สารเสพติด

การบริการทางการแพทย์

 1. ภาวะเครียด
 2. ภาวะและโรคซึมเศร้า
 3. โรคไบโพล่าร์ (อารมณ์สองขั้ว)
 4. อาการนอนไม่หลับ
 5. โรควิตกกังวล
 6. โรคกลัว
 7. โรคย้ำคิดย้ำทำ
 8. อารมณ์แปรปรวน
 9. ผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย
 10. ปัญหาสารเสพติดต่างๆ เช่น สุรา บุหรี่ และ ยาเสพติด

การให้บริการของนักจิตวิทยา

 1. การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกเพื่อประกอบการออกใบรับรอง
 2. กรณีการรับรองเพศสภาพ ประกอบการขอแต่งกายแบบเพศหญิงในการรับปริญญาหรือประกอบการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 3. กลุ่มใบรับรองที่กําหนดโดยกฎหมายหรือมีความจําเป็นต้องดําเนินการตรวจสภาพจิต
  • ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
  • ความพิการทางสติปัญญา
  • ความพิการทางการเรียนรู้
  • ความพิการทางออทิสติก
  • กรณีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  • กรณีการรักษาเพื่อแปลงเพศ
  • กรณีขอทําพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่นๆ

เปิดบริการทุกวันเสาร์ เวลา 17.00-20.00 น.
ติดต่อ : ชั้น 2 แผนกจิตเวช
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายล่วงหน้า : โทร. 0-2901-8400 ถึง 8 กด 2111, 2112

ตารางออกตรวจจิตแพทย์

แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.ภูมิปภพ สุนศุข
จิตเวชศาสตร์
17.00-20.00
นพ.ปิยะวัฒน์ เด่นดำรงกุล
จิตเวชศาสตร์
16.00-20.00
นพ.ไชยอนันต์ จินดารุ่งเรืองรัตน์
จิตเวชศาสตร์
17.00-19.00
นพ.นิรันดร์ วิเชียรทอง
จิตเวชศาสตร์
17.00-19.00