" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แผนกศัลยกรรม

        โรคต่างๆที่พบในปัจจุบันรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งการรักษาทางยาไม่สามารถใช้ได้ดีกับทุกโรคศัลยกรรมจึงเป็นการรักษาที่จำเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็นอยู่ โดยมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มากด้วยประสบการณ์ และผ่าตัดแก้ไขด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน โดยทีมศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์สูง มีการผ่าตัดผ่านกล้องซึ่งทำให้แผลมีขนาดเล็ก มีห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ที่ทันสมัย แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว

การบริการทางการแพทย์

แพ็กเกจและโปรโมชั่นแผนกศัลยกรรม


ตารางออกตรวจแผนกศัลยกรรม

แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.บุญเกิด ศิลาพัชรนันท์
ศัลยศาสตร์
08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
นพ.อัชชา แสงวิจิตร
ศัลยศาสตร์
08.00-17.00 08.00-17.00
นพ.สมนึก ลัทธินานนท์
ศัลยศาสตร์
12.00-17.00
นพ.สัญวิชญ์ บำเรอราช
ศัลยศาสตร์
17.00.20.00 17.00-20.00 17.00-20.00
พญ.วรมณี สันติวรนารถ
ศัลยศาสตร์
08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-20.00
พญ.ปัตติยา กมลเจริญ
ศัลยศาสตร์
08.00-12.00
พญ.ศศิธร ฉิมสุนทร
ศัลยแพทย์ระบบประสาท
07.00-17.00 08.00-20.00 07.00-20.00 08.00-17.00 07.00-17.00
นพ.สุรวุฒิ สฤษฏ์สิทธิพร
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
09.00-17.00 09.00-12.00
นพ.ศศิศ เที้ยธิทรัพย์
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
17.00-20.00
นพ.ชัยพร ทีฆเสนีย์
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
08.00-12.00
นพ.อรรถพล จันทร์ผ่องแสง
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
นพ.ณัฐพล วรรณประเสริฐ
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 08.00-12.00
นพ.ประเสริฐ วังสตุรค
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
16.00-20.00
นพ.กู้พงษ์ ศิริบำรุงวงศ์
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
17.00-20.00 08.00-17.00 12.00-17.00
นพ.เหรียญชัย นามมนตรี
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
17.00-20.00 08.00-12.00*
นพ.ประกาศิต สงวนจิตร
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
08.00-09.00
นพ.ณัฐพงศ์ แก้วสว่าง
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
17.00-20.00 17.00-20.00
นพ.โตมร ธารพิชญ์ประเสริฐ
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
17.00-20.00
นพ.นรินทร์ ศิริ
ศัลยกรรมตกแต่ง
16.00-17.00
นพ.เฉลิมพล ดำรงรัตน์
ศัลยแพทย์ทรวงอก
06.30-17.00 06.30-17.00 06.30-17.00 06.30-17.00 06.30-17.00 08.00-17.00
นพ.วรพจน์ วิทยกฤตศิริกุล
ศัลยแพทย์ทรวงอก
16.00-18.00*
นพ.อนุรักษ์ ดาวลอย
ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ
17.00-20.00
นพ.ธนภัทร พันธุ์ศักดิ์ศิริ
ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ
17.00-20.00
นพ.ศิขริน ศรีนวลนัด
ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ
13.00-16.00
นพ.บุญยิ่ง ศิริบำรุงวงศ์
ศัลยกรรมหลอดเลือด
11.00-12.00