คลินิคจักษุแพทย์

  • PDF
  • นพ.พิชัย สัมปทานุกุล วันจันทร์ เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
  • นพ.พลเทพ สุนทโร วันเสาร์ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
  • นพ.นัฐพล สาครเย็น วันอาทิตย์ เวลา 14.00 น. - 16.00 น.

* ก่อนมารับการตรวจรักษากรุณาโทรสอบถาม 0-2901-8400 ต่อ 2111, 2112

Last Updated on Wednesday, 30 November 2011 06:43