คลินิคหู คอ จมูก

  • PDF
  • นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่ วันอังคาร, วันพุธ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
  • พญ.กัญญรัตน์ คำเพราะ วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

* ก่อนมารับการตรวจรักษากรุณาโทรสอบถาม 0-2901-8400 ต่อ 2111, 2112

Last Updated on Thursday, 19 May 2011 04:45