คลินิคผิวหนัง

  • PDF
  • นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์ วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.(อาทิตย์ที่ 2,4 ของเดือน)
  • พญ.ภัทร์นฤน สถิรพงษะสุทธิ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.(อาทิตย์ที่ 1,3,5 ของเดือน)

* ก่อนมารับการตรวจรักษากรุณาโทรสอบถาม 0-2901-8400 ต่อ 2111, 2112

Last Updated on Thursday, 19 May 2011 04:45