คลินิคสูติ-นารีเวช

  • PDF
  • นพ.วิทยา ผ่องใส วันจันทร์, วันพุธ เวลา 17.00 น. - 20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
  • พญ.สุปรียา ไทยยานันท์ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. - 17.00 น. วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 20.00 น.
  • นพ.สมศักดิ์ วชิรไชยการ วันอังคาร เวลา 17.00 น. - 20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
  • นพ.ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. - 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
  • นพ.สันติ ศรีเสริมโภค วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น. - 12.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. - 14.00 น.
  • พญ.ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล วันเสาร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.

* ก่อนมารับการตรวจรักษากรุณาโทรสอบถาม 0-2901-8400 ต่อ 2111, 2112

 

คลินิกภัทร-เวชกรรม

  • นพ.วิทยา ผ่องใส วันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น. - 20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

* ก่อนมารับการตรวจรักษากรุณาโทรสอบถาม 0-2909-0350, 0-2909-1588

Last Updated on Thursday, 19 May 2011 04:46