คลินิคทันตกรรม

  • PDF

ผู้ป่วยประกันสังคม

  • วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 18.00 น.
  • วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
  • ยกเว้นกรณีปวดฟัน

 

ผู้ป่วยเงินสด

  • วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 20.00 น.
  • วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
  • หยุดวันนักขัตฤกษ์

 

* ก่อนมารับการตรวจรักษากรุณาโทรสอบถาม 0-2901-8400 ต่อ 2121

Last Updated on Thursday, 19 May 2011 04:46