แพ็กเกจ ตรวจหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

  • PDF


 

เอกซเรย์เต้านม (Memmogrm) คือ การตรวจคัดกรองมะเร้งเต้านมสำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

การตรวจเต้านมด้วยอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) ใช้ในการตรวจที่เอกซเรย์เต้านมแล้วเห็นก้อนไม่ชัดเจน เพราะจะช่วยแยก solid กับ cystic mass โดยอัลตร้าซาวด์จะวินิจฉัย cystic mass ได้ชัดเจน

ตินเพร็พ (Thin Prep Pap Test) เป็นมาตรฐานใหม่ของวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกมีข้อมูลการศึกษาวิจัยจากสถาบันทั่วโลกพบว่าจากการตรวจหามะเร็งปากมดลูกโดยวิธี "ตินเพร็พ" ให้ผลละเอียดกว่าการตรวจแบบเก่า 65%

    

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์ 6, 11, 16 และ 18 คือชนิดที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกได้ 75% และชนิดที่ทำให้เป็นหูดหงอนไก่ได้ 90% (และอาจมีภูมิต้านทานกับส่ยพันธุ์ก่อมะเร็งอื่นๆ คือสายพันธุ์ 31, 33, 45, 52 และ 58 ซึ่งรวมแล้วอาจป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 80% เป็นอย่างน้อย) การฉีดวัคซีนให้ 3 เข็ม ภายใน 6 เดือน คือ 2 และ 6 เดือน (หลังจากเข็มแรก) จะมีภูมิต้านทานอย่างน้อย นาน 5 ปี

Last Updated on Wednesday, 20 July 2011 06:11