คลินิคเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

  • PDF
คลินิคเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Marterno fetal medicine )

เปิดทำการ 13.00-16.00 น ทุกวันพุทธ

กรุณาทำนัดล่วงหน้า

กลุ่มผู้รับบริการ มารดาที่เคยมีประวัติตั้งครรภ์เสี่ยงสูงหรือมีความผิดปกติของทารกในครรภ์มาก่อน มีโรคทางพันธุกรรม หรือ ต้องการตรวจหาความผิดปกติในครรภ์ของทารก อัลตร้าซาวน์ 3 และ 4 มิติ

โดยแพทย์ผู้เชียวชาญ


Last Updated on Friday, 27 November 2015 03:50