โปรแกรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น (Basic Program) 950 บาท

 • PDF
 1. ตรวจสุขภาพโดย.แพทย์ทั่วไป (Physical Examination)
 2. ตรวจสายตา / ตาบอดสี (Visual Acuity)
 3. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 4. ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
 5. ตรวจระดับ Cholesterol ในเลือด (Tatal Cholesterol )
 6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 7. ตรวจการทำงานของตับ (ALT)
 8. ตรวจปัสสาวะ (Urine Exam)

 

ตรวจรายการเพิ่มเติม (Additional Examination List Price)

 1. Pap Smear (การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก) 580 บาท
 2. Liquid Pap Smear 1,200 บาท
 3. Thin Pap Smear 1,400 บาท
 4. HPV Screening test 3,000 บาท
 5. HPV DNA(16,18) test 4,500 บาท
 6. Breast Ultrasound (อัลตร้าซาวน์เต้านม) 1,200 บาท
 7. Memmogram+Breast Ultrasound (แมมโมแกรม+อัลตร้าซาวน์เต้านม) 2,500 บาท
 8. Ultrasound whole abdomen (อัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง) 2,000 บาท
 9. ตรวจหามะเร็งตับ (AFP) 320 บาท
 10. ตรวจหามะเร็งลำไส้ (CEA) 350 บาท
 11. ส่องกล้องตรวจหามะเร็งลำไส้ (Colonoscope) 10,000 บาท

* ราคานี้ไม่รวมการตรวจและค่ารักษาโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และค่าบริการโรงพยาบาล

* โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ข้อควรปฏิบัติก่อนการตรวจสุขภาพ

 • งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการตรวจ (ดื่มเฉพาะน้ำเปล่าบริสุทธิ์)
 • การเก็บปัสสาวะควรปล่อยช่วงต้นทิ้งไปก่อนและเก็บเฉพาะช่วงกลาง

 

Last Updated on Tuesday, 26 April 2016 10:15