คลินิคพิเศษด้านต่าง

 • Service >> Clinic
  คลินิคเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Marterno fetal medicine )

  เปิดทำการ 13.00-16.00 น ทุกวันพุทธ

  กรุณาทำนัดล่วงหน้า

  กลุ่มผู้รับบริการ มารดาที่เคยมีประวัติตั้ง...
  Read more...
 • Service >> Clinic

  ผู้ป่วยประกันสังคม

  • วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 18.00 น.
  • วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - ...
  Read more...
 • Service >> Clinic
  • นพ.วิทยา ผ่องใส วันจันทร์, วันพุธ เวลา 17.00 น. - 20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
  • พญ.สุปรียา ไทยยานันท์ Read more...
  • Service >> Clinic
   • นพ.จุลพรรธน์ อินทรศัพท์ วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. วันอาทิตย์ เ...
   Read more...
  • Service >> Clinic
   • นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่ วันอังคาร, วันพุธ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
   • พญ.กัญญรัตน์ Read more...