" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

ห้องรวม 8 เตียง

ราคาห้องรวม 8 เตียง

อุปกรณ์ภายในห้องพัก : เตียงปรับมือ, โซฟา, โทรทัศน์

ค่าห้อง 600 บาท
ค่าบริการพยาบาล 300 บาท
ค่าบริการ รพ.ผู้ป่วยใน 200 บาท
ค่าอาหาร(รวมอาหารว่าง) 480 บาท
Total Price
1,580 บาท

หมายเหตุ :
- งดญาตินอนเฝ้าไข้
- การคิดค่าห้องจะนับเวลาตั้งแต่เข้ารับการรักษาครบ 24 ชม. เป็น 1 วันหลังจากนั้นเกิน 6 ชม. คิดเพิ่มเป็น 1 วัน
- ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการย้ายห้อง จะคิดอัตราค่าห้องที่ย้ายใหม่