" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แผนกอายุรกรรมโรคไต

        บริการให้คำปรึกษาเพื่อ ชะลอภาวะไตวาย ตรวจ วินิจฉัยโรคไต โรครูมาตอยด์ โรค SLE และให้การดูแลภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง

แพ็กเกจและโปรโมชั่นแผนกอายุรกรรมโรคไต


ตารางออกตรวจแผนกอายุรกรรมโรคไต

แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.บุษยา ยาออม
อายุรศาสตร์โรคไต
08.00-17.00 12.00-20.00 08-00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
นพ.โอภาส ไตรตานนท์
อายุรศาสตร์โรคไต
13.00-16.00