" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แผนกไตเทียม

        แผนกไตเทียมให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อขจัดของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายผู้ป่วยโดยถูกต้องตามมาตรฐาน ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และการดูแลรักษาระดับมาตรฐานระดับสากล มีการตรวจสอบระบบน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน้ำได้มาตรฐานและปราศจากเชื้อ มี Free WIFI ให้บริการ

การรักษาและบริการ

  • On line hemodialysis
  • Hemodialysis แบบปกติ
  • การทำ Peritoneal dialysis
  • การทำ Permanent catheter
  • การทำเส้นเลือดเทียม AVF แบบปกติ หรือแบบมี Graft
  • การให้คำแนะนำผ่าตัดแก้ไขเส้นเลือดเทียม

อัตราค่าบริการฟอกเลือด

สิทธิการรักษา Hemodialysis On line hemodialysis
ชำระเงินเอง 1,900 บาท 2,320 บาท
สปสช. เบิกจริงตามสิทธิ ส่วนเกิน 420 บาท/ครั้ง
กรมบัญชีกลาง อปท. กทม. เบิกจริงตามสิทธิ ส่วนเกิน 420 บาท/ครั้ง
ประกันสังคม ต่อครั้ง 400 บาท
2/สัปดาห์ 800 บาท
3/สัปดาห์ 1,000 บาท
ส่วนเกิน 820 บาท/ครั้ง

เปิดให้บริการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เปิดให้บริการ 3 รอบ / วัน เวลา 07.00-20.00 น.
                      : วันอาทิตย์ เปิดให้บริการ 2 รอบ / วัน เวลา 07.00-16.00 น.
ติดต่อ : แผนกไตเทียม ชั้น 3 และ ชั้น 7
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายล่วงหน้า : โทร. 0-2901-8400 ถึง 8 กด 7111, 7112

แพ็กเกจและโปรโมชั่นแผนกไตเทียม


ตารางออกตรวจอายุรแพทย์โรคไต

แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.บุษยา ยาออม
อายุรศาสตร์โรคไต
08.00-17.00 12.00-20.00 08-00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
นพ.โอภาส ไตรตานนท์
อายุรศาสตร์โรคไต
13.00-16.00