" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แผนกกุมารเวช

      ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กและตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด-15 ปี โดยกุมารแพทย์พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน รักษาโรค และให้คำแนะนำทางโภชนาการโดยแยกโซนการให้บริการเด็กที่ฉีดวัคซีนกับเด็กที่มีอาการป่วย พร้อมห้องให้นมแม่


      นอกจากนี้ยังช่วยดูพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกของท่านเติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย นอกจากนี้ทางแผนกกุมารเวช ยังมีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการเจ็บป่วยหรือกรณีฉุกเฉินของเด็ก

การบริการทางการแพทย์

  • แพทย์เฉพาะทางพัฒนาการเด็ก : ตรวจประเมินและให้คำแนะนำในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สมวัย
  • แพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อในเด็ก
  • แพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ในเด็ก : บริการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆ เช่น หอบหืด แพ้อากาศ แพ้อาหารผื่นลมพิษ โดยเฉพาะการทำSkin Test และการเจาะเลือดเพื่อให้ทราบว่าแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใด พร้อมให้คำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้
  • แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมทั่วไป
  • แผนกนมแม่ : ดูแลคุณแม่หลังคลอดทุกท่านเพื่อให้ทารกได้ดื่มนมแม่สำเร็จอย่างน้อย 6 เดือน – 2 ปี

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
ติดต่อ : ชั้น 6 แผนกกุมารเวชกรรม
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายล่วงหน้า : โทร. 0-2901-8400 ถึง 8 กด 6128, 6129

คำถามที่พบบ่อยแผนกกุมารเวชกรรม<...

การฉีดวัคซีน สามารถเลื่อนกำหนดได้ไหม

      สามารถเลื่อนได้ แต่เลื่อนวันนัดออกไป เช่น นัดฉีดวัคซีนวันที่ 1/1/63 เลื่อนออกไป 1 อาทิตย์ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

เด็กมีไข้ ไอ จาม น้ำมูก ฉีดวัคซีนได้หรือไม่

      ยังไม่ควรฉีด เนื่องจากร่างกายอาจจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ประกันสังคมใช้ทำฟันปลอมได้หรือไม่

      ใช้ได้ กรณีฟันปลอมแบบถอดได้ฐานพลาสติก โดยผู้ประกันตนต้องสำรองเงินจ่ายเต็ม และสามารถเบิกคืนจากประกันสังคมได้ ดังนี้

ประกันสังคมใช้ผ่าฟันคุดได้หรือไม่

      ใช้ได้ โดย ค่ารักษาผ่าฟันคุด = 2,500 - 5,000 บาท สามารถเบิกค่าผ่าฟันคุดได้ 900 บาท ต่อปี สำหรับส่วนต่างค่ารักษา ไม่สามารถเบิกคืนได้

ถ้ามีโรคประจำตัวสามารถทำฟันได้หรือไม่

      กรณีผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ ความดันสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต และอื่นๆ ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา โรคและยาผู้ป่วยที่ได้รับ หากจำเป็น จะส่งผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ ก่อนทำการรักษาทางทันตกรรม เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน

ในช่วงที่มีโรคระบาด โควิด 19 ทำฟันได้หรือไม่

      เนื่องด้วยปัจจุบันมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เพื่อภาวะสะดวกของผู้มารับบริการ ทางแผนกแนะนำให้ติดต่อ นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือก่อนทำการรักษา โดยสามารถติดต่อนัดหมาย โทร 02-901-8400-8 ต่อ 2121

ที่โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี มีบริการจัดฟัน และรากเทียม หรือไม่

      มีให้บริการ สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อ ขอรับคำปรึกษา จากทันตแพทย์ได้ที่แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ตามวันและเวลาทำการ

แพ็กเกจและโปรโมชั่นแผนกกุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจกุมารแพทย์

แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.ยุพร ทองจันทร์
กุมารเวชศาสตร์
08.00-20.00
นพ.วิศัลย์ มูลศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
17.00-20.00 08.00-20.00
พญ.สิริกร สุรัตนวนิช
กุมารเวชศาสตร์
07.00-17.00 08.00-17.00 07.30-20.00 07.00-20.00
พญ.ณหทัย อภิราชกมล
กุมารเวชศาสตร์
08.00-20.00 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00
พญ.สุภัทรา วรรณประเสริฐ
กุมารเวชศาสตร์
09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 08.00-12.00
พญ.ภัทรดา ธานี
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้
13.00-17.00