" คุณธรรมเป็นมาตรฐาน บริการด้วยใจ "

Opening Hours : open 24 hours, every day
Contact : 02 901 8400 ถึง 8 , 097 004 7046 , 097 007 0871

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและการผ่าตัดโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้วยห้องตรวจและเครื่องอัลตราซาวด์ทุกห้องตรวจ

 1. ด้านสูติกรรม มีการให้บริการรับฝากครรภ์ การวินิจฉัยความผิดปกติของทารกขณะอยู่ในครรภ์ และมีการจัดอบรมคุณแม่คุณภาพ เตรียมความพร้อมคุณแม่เพื่อให้นมบุตรและดูแลลูกน้อย
 2. ด้านนรีเวชกรรม มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทางนรีเวช เช่นมีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และเมื่อพบความผิดปกติสามารถทำการตรวจวินิจฉัยต่อโดยการส่องกล้องได้ทันที การรักษาโรคทางนรีเวช ทั้งการผ่าตัดทั่วไปทางด้านนรีเวช

การบริการทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยทารกในครรภ์ด้วยสูตินรีแพทย์ และ แพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารก

 • เครื่องอัลตราซาวด์แบบ 4D
 • การตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ (NST)
 • การเฝ้าระวังความผิดปกติของทารกในครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงขณะรอคลอดที่ห้องคลอด (EFM)
 • การตรวจคัดกรองภาวะความผิดปกติของทารกในครรภ์ร่วมกับการ ultrasound ร่วมกับ double test และ quad test ร่วมกับการอัลตราซาวด์ดูความผิดปกติของทารกในครรภ์อย่างละเอียด Ultrasound anamaly scan
 • การตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์ด้วย NIPT หรือ เจาะน้ำคร่ำ

การบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางนรีเวช

 • การ Ultrasound ทางหน้าท้อง และทางช่องคลอด
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก (Colposcopy)
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย Pap smear Thin Pap smear และ HPV DNA

การรักษาทางสูติ และแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารก

 • ฝากครรภ์และคลอดทารก
 • ให้บริการปรึกษาและวางแผนครอบครัว
 • ให้บริการตรวจคลื่นความถี่สูง เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อความผิดปกติของทารกในครรภ์ รวมทั้งบริการอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
 • ให้บริการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม โดยการเจาะน้ำคร่ำหรือเลือด
 • ให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคู่รัก คู่สมรส ในการเตรียมตัวก่อนใช้ชีวิตคู่หรือมีบุตร

การรักษาทางนรีเวช และ มะเร็งวิทยาวิทยา

 • รักษาอาการประจำเดือนไม่ปกติ และภาวะวัยทอง
 • ปวดท้องประจำเดือนปวดท้องน้อย
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัย เพื่อสืบค้นมะเร็งระยะเริ่มแรกและในการตรวจสุขภาพภายใน
 • การผ่าตัดเนื้องอกของมดลูกและระบบสืบพันธ์
 • การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง (Laparoscopic surgery) แผลเล็กกลับบ้านเร็ว

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
ติดต่อ : ชั้น 2 แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายล่วงหน้า : โทร. 0-2901-8400 ถึง 8 กด 1001, 1002

แพ็กเกจและโปรโมชั่นแผนกสูติ-นรีเวชกรรม


ตารางออกตรวจสูตินรีแพทย์

แพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.วิทยา ผ่องใส
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
17.00-20.00 17.00-20.00 08.00-20.00 17.00-20.00
นพ.พรธัช จารุพิศาลเลิศ
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
08.00-17.00 12.00-20.00 08.00-17.00 08.00-20.00 08.00-17.00
นพ.อภิชาติ ฤชุกรดำรง
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
16.00-20.00
พญ.ภัคจิรา เอี่ยวเจริญ
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
17.00-20.00 13.00-17.00
นต.นพ.วาฑิต มุ่งการดี
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00
นพ.สันติ ศรีเสริมโภค
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
12.00-14.00
นพ.ณัฏฐพล อิ่มสม-สมบูรณ์
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
13.00-16.00*